Psychosociale Therapie: Ervaar diepgaande verandering

Wat is Psychosociale Therapie?

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen die mensen helpen om hun problemen, ervaringen en belevingen op een nieuwe manier te bekijken. Deze therapievorm richt zich op het verruimen van houdingen en perspectieven ten opzichte van het leven.

Kenmerken van Psychosociale Therapie

Het kenmerk van psychosociale therapie is dat het breed en cliëntgericht is. Het leert mensen open te staan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen uit eerdere levensfasen. In de therapie staat de hulpvrager met zijn of haar hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Zelfgenezend en Probleemoplossend Vermogen

Een belangrijk aspect van psychosociale therapie is het activeren van het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager. Dit betekent dat de therapie niet alleen gericht is op het oplossen van directe problemen, maar ook op het versterken van de capaciteiten van de hulpvrager om toekomstige uitdagingen aan te pakken.

Wat Betekent Dit Concreet voor Jou?

  • Oorzaken Aanpakken voor Duurzame Verandering: Ik richt me op de oorzaken van je problemen in plaats van alleen de symptomen te bestrijden.
  • Ervaringsgerichte Therapie: Bij deze therapievorm draait het om daadwerkelijk ervaren, in plaats van alleen praten over je problemen.
  • Holistisch Mensmodel: In mijn praktijk zie ik de mens als een geheel, waar lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.
  • Zelfredzaamheid en Duurzame Verandering: Je zelfredzaamheid en blijvende veranderingen staan centraal in mijn aanpak.
  • Werken in het Hier en Nu: Ik werk in het hier en nu, met oog voor zowel je verleden als je toekomst.
  • Activering van Cliënten: In plaats van te redden of helpen, richt ik mij op het activeren van cliënten om zelf oplossingen te vinden.

Latest Posts

Add Your Comment