Werkwijze – nader toegelicht

Werkwijze – nader toegelicht

Betekenis van belangrijke termen:

Psychosociale therapie

Psycho-sociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psycho-sociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Wat is Gestalt?

Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving.
Gestalttherapie is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van zijn of haar leven wil maken.

Veel problemen van psychische, maar ook van psychosomatische aard, zijn terug te voeren op verstoringen in de ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid.
Dergelijke verstoringen ontstaan door onvrijheid of een tekort in de opvoeding en groei naar volwassenheid. Dit kan leiden tot spanningen en vervreemding van jezelf. In het dagelijks leven komen deze verstoringen tot uiting in (lichaams)taal, in bewegingen, gedachten en gevoelens die contact met jezelf en je omgeving belemmeren.

Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving.
Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus om aandacht blijven vragen op de achtergrond.
Voorbeeld: je hebt een conflict met je collega en je vermijdt het om dit aan te gaan of uit te praten. Elke keer als je deze collega tegenkomt krijg je een wringend gevoel in je maag.

In Gestalttherapie spoor je deze onaffe zaken op zodat ze aan het licht kunnen komen en alsnog aangegaan of verwerkt kunnen worden.
Voorbeeld: je wordt je bewust van het conflict dat je hebt met je collega en gaat dit aan.

Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van awareness (het gewaar zijn), zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten.

Bio-energetica

Bio energetica is een lichaamsgerichte methode, ontwikkeld door Alexander Lowen, die erop gericht is om blokkades van spanning die zich in het lichaam vastgezet hebben, los te laten en een goede doorstroming van energie te bevorderen. Door middel van oefeningen met ademhaling, het laten trillen of losschudden van het lichaam, massage, lichaamshouding, expressie, uitrekken en spontane bewegingen worden lichaam en geest weer in balans gebracht en wordt vitaliteit en levenskracht bevorderd.

Psychosynthese

Psychosynthese is een psychologie die er van uit gaat dat in ieder van ons een verlangen naar steeds meer heel-zijn leeft. Het is een positieve visie die je helpt bij het ontdekken en ontwikkelen van je kwaliteiten en groeikrachten.
Door psychosynthese leer je jezelf accepteren en contact maken met je innerlijke bron.
Mogelijke werkvormen zijn gesprek, creatieve expressie via bijvoorbeeld tekenen en schrijven, visualisaties, lichaamsbewustzijn en meditatie.

 

 

Add Your Comment