Als je mijn praktijk binnenkomt, wil ik graag dat je dit weet….

Ik kijk samen met jou vanuit een breed perspectief naar je situatie. Een diagnose of beperking die eerder is vastgesteld, is relevant maar tegelijkertijd kan dat je blik op het probleem en de oplossing beperken en vernauwen. Het verhaal is vaak breder en complexer.

Samen gaan we onderzoeken wat je verlangens en behoeften zijn en wat het in het hier en nu voor jou lastig maakt om daarmee in contact te komen/zijn. Onderweg naar een fijner leven (en wat je eronder verstaat is natuurlijk erg persoonlijk), zullen we mogelijk onafgemaakte zaken uit het verleden tegenkomen. Je oude pijn, onuitgesproken woorden en de emoties die lang hebben moeten wachten om geuit te worden.

Je zal in dit proces je diepgewortelde overtuigingen, overlevingsmechanismes, blokkades etc. (her)ontdekken. We kijken samen in een veilige setting naar de oorsprong hiervan. De oorzaken vinden i.p.v. symptomen bestrijden vind ik een belangrijk aspect van mijn werk.

Je ontregelend gevoel of gedrag op dit moment neem ik serieus en tegelijkertijd zie ik het als een roep vanuit je authentieke stuk om dichterbij jezelf te komen. Een signaal van je gezond deel dat de tijd voor de wezenlijke verandering is gekomen. Vanuit eigen ervaring weet ik dat er achter die storende en pijnlijke gevoelens, gedragingen en situaties, die je op dit moment belemmeren, een authentieke deel van je zit met veel potentie.

Latest Posts

Add Your Comment