Praktische info

Kennismaking:

Mededeling inzake corona epidemie: zie op Mijn praktijk in Corona tijd

Wanneer je wilt werken aan iets waar je tegenaan loopt, brengen we tijdens een kennismakingsgesprek eerst samen in kaart wat er speelt en waar je behoefte precies ligt.

Als dit helder is en we besluiten met elkaar aan de slag te gaan, bepaal jij welk traject voor jou het beste voelt; uiteraard kan ik je daarbij zo nodig helpen.

Een kennismakingsgesprek(max. 60 min) is vrijblijvend en kosteloos.

Vergoeding:

Individuele sessie kost  €75,00, -.

Een individuele sessie duurt gemiddeld 75 tot 90 minuten.

De therapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering. Informeer bij je verzekeraar naar de exacte voorwaarden en vergoedingen of kijk op de volgende pagina:

Overzicht zorgverzekeraars

Tot 24 uur voor de afspraak, kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het totale bedrag van de behandeling in rekening gebracht. Als er sprake is van overmacht, kunnen we hier over in gesprek komen.

Locatie Praktijk Neno:

De praktijk is gevestigd in Eigen Wij, een centrum voor persoonlijke ontwikkeling, bewustwording & verbinding in Zoetermeer.

Het adres is:

Voorweg 112

2715 NG Zoetermeer

Registratie:

Hieronder staat de informatie over mijn registratie en beroepsvereniging:
Praktijk Neno is geregistreerd bij KvK (74189018)
Lid van de beroepsvereniging NVPA (104524)
RBCZ licentienummer: 190370R
SCAG licentienummer: 17427
AGB code therapeut: 94105611
AGB code praktijk:    94064682

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe alles wat nodig is om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum
  • Datum behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  ‘psychosociaal consult’
  • Consultkosten